Nghị Quyết 23/2010/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 23/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/12/2010
Trích yếu Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2009
Người ký
Ngày hiệu lực 17/12/2010
Công báo Công báo số 02