Quyết Định 45/2010/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 45/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/07/2010
Trích yếu Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 17/07/2010
Công báo Công báo số 01