Nghị Quyết 13/2010/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 13/2010/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/07/2010
Trích yếu Nghị quyết số 13/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 15/07/2010
Công báo Công báo số 10