Nghị Quyết 12/2009/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 12/2009/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 13/07/2009
Trích yếu Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Chính sách hỗ trợ công tác Dân số - kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lào Cai giai đoạn 2009 - 2015.
Người ký
Ngày hiệu lực 13/07/2009
Công báo Công báo số 10