Quyết Định 02/2009/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 02/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/01/2009
Trích yếu Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 12/01/2009
Công báo Công báo số 05