Quyết Định 33/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 33/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 31/07/2008
Trích yếu Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh, bổ sung chế độ phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn và Bảo vệ dân phố tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 31/07/2008
Công báo Công báo số 12