Quyết Định 06/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 06/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 01/02/2008
Trích yếu Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 24/2007/ QĐ – UBND ngày 06/5/2007 của UBND tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 01/02/2008
Công báo Công báo số 07