Quyết Định 59/2021/ QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 59/2021/ QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 08/12/2021
Trích yếu Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 43/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2030
Người ký Hoàng Quốc Khánh
Ngày hiệu lực 11/01/2022
Công báo Công báo số 2