Nghị Quyết 05/2021/NQ
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 05/2021/NQ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 09/04/2021
Trích yếu Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND Về chính sách hỗ trợ đầu tư các điểm sắp xếp dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký Đặng Xuân Phong
Ngày hiệu lực 20/04/2021
Công báo công báo số 05