Quyết Định 61/2019/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 61/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 31/12/2019
Trích yếu Quyết định số 61/2019/QĐ-UBND bãi bỏ 08 văn bản của UBND tỉnh Lào Cai thuộc lĩnh vực An ninh
Người ký
Ngày hiệu lực 31/12/2019
Công báo Công báo số 01