Quyết Định 12/2019/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 12/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 19/03/2019
Trích yếu Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 62/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 19/03/2019
Công báo Số 04