Quyết Định 14/2019/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 14/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 29/03/2019
Trích yếu Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND sửa đổi khoản 1, Điều 9 của Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 29/03/2019
Công báo Số 04