Nghị Quyết 13/2018/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 13/2018/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/12/2018
Trích yếu Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ban hành quy định định mức xây dựng dự toán, mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 12/12/2018
Công báo Công báo số 8