Quyết Định 37/2018/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 37/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/11/2018
Trích yếu Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND sửa đổi khoản 2, khoản 4, điều 3 của quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 26/11/2018
Công báo Công báo số 8