Nghị Quyết 16/2017/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 16/2017/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 08/12/2017
Trích yếu Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ lãi suất vay các tổ chức tín dụng đối với dự án đầu tư, nâng cấp, mở rộng và khai thác bến xe khách theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 08/12/2017
Công báo Công báo số 11