Quyết Định 02/2016/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 02/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 23/08/2016
Trích yếu Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Người ký
Ngày hiệu lực 23/08/2016
Công báo Công báo số 14