Quyết Định 35/2016/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 35/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 08/06/2016
Trích yếu Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 08/06/2016
Công báo Công báo số 08