Quyết Định 34/2015/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 34/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 31/07/2015
Trích yếu Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định về việc phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 31/07/2015
Công báo Công báo số 07