Quyết Định 02/2014/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 02/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 26/12/2014
Trích yếu Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn huyện Văn Bàn
Người ký
Ngày hiệu lực 26/12/2014
Công báo Công báo số 01