Quyết Định 46/2013/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 46/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/10/2013
Trích yếu Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 bản Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND ngày 20/02/2009 của UBND tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 30/10/2013
Công báo Công báo số 12