Quyết Định 38/2013/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 38/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 04/09/2013
Trích yếu Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 04/09/2013
Công báo Công báo số 10