Quyết Định 02/2013/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 02/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 22/07/2013
Trích yếu Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2013
Người ký
Ngày hiệu lực 22/07/2013
Công báo Công báo số 10