Các số công báo
Số Công báo số 3 , năm 2018 ngày 14/08/2018
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
28/12/2017 Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC