Các số công báo
Số Công báo số 09 , năm 2016 ngày 29/07/2016
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
15/07/2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai
15/07/2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành về tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
12/07/2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai
12/07/2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/07/2016 Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020
30/06/2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn thành phố Lào Cai
23/06/2016 Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách ưu đãi đầu tư tại Khu Kinh tế cửa khẩu Lào Cai, tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH LÀO CAI
23/06/2016 Quyết định số 1951/QĐ-UBND về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Lào Cai