Các số công báo
Số Công báo số 07 , năm 2016 ngày 20/05/2016
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
06/05/2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/05/2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí tham quan danh lam, thắng cảnh Sa Pa, tỉnh Lào Cai
06/05/2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/05/2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND về việc thu phí sử dụng hè đường, lòng đường, lề đường, bến, bãi, mặt nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/05/2016 Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về định mức chi phí dịch vụ công ích đô thị và quản lý kinh phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai
26/04/2016 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC
UBND TỈNH LÀO CAI
06/05/2016 Quyết định số 1341/QĐ-UBND về việc Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016 tỉnh Lào Cai.
28/04/2016 Quyết định số 1256/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai
30/03/2016 Quyết định số 858/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuyển sinh vào các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai