Các số công báo
Số Công báo số 08 , năm 2013 ngày 07/08/2013
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
22/07/2013 Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Lào Cai về phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2012
22/07/2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
22/07/2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Lào Cai về việc điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách và chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2013
22/07/2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của HĐND thành phố Lào Cai về kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013
12/07/2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm; điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2013 tỉnh Lào Cai
UBND TỈNH LÀO CAI
19/07/2013 Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/07/2013 Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/07/2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/07/2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng lề đường, bến bãi, mặt nước đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ra, vào bến, bãi tại khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/07/2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
19/07/2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan nhà nước tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC