Các số công báo
Số Công báo số 12 , năm 2012 ngày 12/10/2012
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
01/10/2012 Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai
UBND TỈNH LÀO CAI
21/09/2012 Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/09/2012 Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Lào Cai
13/09/2012 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng hồ chứa thủy điện Bắc Hà
27/08/2012 Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành quy định mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo thể dục, thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học – nghệ thuật
21/08/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành Quy định công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn thành phố Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC