Các số công báo
Số Công báo số 07 , năm 2012 ngày 06/04/2012
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
23/03/2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015; phí dự thi Nghề phổ thông
21/03/2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viện chức và lao động hợp đồng lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
20/03/2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai
06/03/2012 Quyết định số 419/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Lào Cai
20/02/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của UBND huyện Si Ma Cai về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc UBND huyện Si Ma Cai
07/02/2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/02/2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, điều kiện, trình tự thủ tục thành lập và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý di tích cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lào Cai
06/02/2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai
04/02/2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai
31/01/2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bổ sung mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai
17/01/2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ cơ sở tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC