Các số công báo
Số Công báo số 16 , năm 2007 ngày 10/11/2007
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
26/10/2007 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua kết quả rả soát, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 – 2010 có xét đến 2015.
26/10/2007 Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Thông qua Quy hoạch quản lý, khai thác và chế biến khoáng sản tỉnh Lào Cai giai đoạn 2007 – 2015, xét đến 2020.
26/10/2007 Nghị quyết số 13/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn chế độ đối với học sinh nội trú dân nuôi; cấp dưỡng, giáo viên quản lý các lớp nội trú dân nuôi; giáo viên mầm non dân lập trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
26/10/2007 Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc Phê chuẩn Chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai.
UBND TỈNH LÀO CAI
01/11/2007 Văn bản số 350/VPUBND-VX của VPUBND tỉnh về việc đính chính văn bản
26/10/2007 Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.
22/10/2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND của UBND huyện Bát Xát về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ – CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông
19/10/2007 Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành “Quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài, đoàn quốc tế vào làm việc trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.
10/10/2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của UBND tỉnh về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.
09/10/2007 Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Qui chế quản lý hồ sơ cán bộ công chức nhà nước thuộc tỉnh Lào Cai
PHẦN VĂN BẢN KHÁC