Các số công báo
Số Công báo số 06 , năm 2007 ngày 15/06/2007
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
06/06/2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về Giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Phan Xi Păng tỉnh Lào Cai.
05/06/2007 Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về quản lý quy hoạch, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
23/05/2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua xây dựng Hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
23/05/2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.
22/05/2007 Quyết định số 68/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Sa Pa về việc Ban hành quy định tổ chức thực hiện công tác đầu tư – xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Sa Pa.
09/05/2007 Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua thực hiện Chương trình Cải cách Hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn (2007- 2010).
09/05/2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phong trào thi đua kiên cố hoá các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC