Các số công báo
Số Công báo số 03 , năm 2007 ngày 15/02/2007
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
HĐND TỈNH LÀO CAI
29/12/2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ- HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Thông qua kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn của huyện Bát Xát.
29/12/2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ – HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn chương trình hoạt động năm 2007 của HĐND huyện
29/12/2006 Nghị quyết số 09/2006/ NQ – HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và công tác cải cách hành chính, thực hiện cai nghiện ma tuý; phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và dự toán thu chi ngân sách nhà nước, định mức phân bổ ngân sách giai đoạn 2007 - 2010
26/12/2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ – HĐND của HĐND huyện Bát Xát về việc Phê chuẩn thoả thuận của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện giữa hai kỳ họp
26/12/2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ – HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê chuẩn chương trình họat động năm 2007 của HĐND huyện
26/12/2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ- HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc quyết định dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2007 và định mức thời kỳ ổn định ngân sách địa phương năm 2007 – 2010 huyện Văn Bàn
26/12/2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ- HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc phê chuẩn điều chỉnh nhiệm vụ thu – chi ngân sách huyện 6 tháng cuối năm 2006
26/12/2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ- HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc chuẩn y kết quả phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn
26/12/2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của HĐND huyện Văn Bàn về việc chuẩn y kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2007
UBND TỈNH LÀO CAI
12/01/2007 Quyết định số 06/2007/QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc công bố văn bản do UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành và bãi bỏ quy định một số loại phí trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
12/01/2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về thành lập Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Lào Cai
05/01/2007 Quyết định số 04/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
05/01/2007 Quyết định số 03/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành phí đấu thầu, phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/01/2007 Quyết định số 02/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
03/01/2007 Quyết định số 01/2007/ QĐ- UBND của UBND tỉnh về việc công bố hết hiệu lực đối với Quyết định số 342/ 2005/ QĐ - UBND ngày 11/7/2005 của UBND tỉnh Lào Cai V/v ban hành quy định về quy trình tiếp nhận hồ sơ và giải quyết yêu cầu của các nhà đầu tư xin đăng ký đầu tư kinh doanh vào Khu thương mại Kim Thành, các các cụm công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải theo cơ chế “ một cửa”
02/01/2007 Chỉ thị số 01/2007/ CT - UBND của UBND tỉnh về một số giải pháp chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2007.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC