Các số công báo
Số Công báo số 08 , năm 2008 ngày 12/05/2008
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
28/04/2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2008-2010.
21/04/2008 Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông và tập huấn đội tuyển cấp tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
31/03/2008 Quyết định số 11/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về mức hỗ trợ, phân cấp quản lý và sử dụng vốn thực hiện chính sách hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện đời sống nhân dân, trợ giúp pháp lý để nâng cao nhận thức pháp luật theo Quyết định 112/2007/ QĐ – TTg giai đoạn 2008 – 2010 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
20/03/2008 Quyết định số 620/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Bãi bỏ một số Quyết định của UBND tỉnh trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.
19/03/2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định Chính sách khuyến khích ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2008 - 2010
26/02/2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ, trách nhiệm đóng góp đối với người cai nghiện ma tuý; kinh phí hoạt động và chính sách hỗ trợ cán bộ làm công tác cai nghiện cộng đồng và quản lý sau cai nghiệm trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
25/02/2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế quản lý Cổng giao tiếp điện tử Lào Cai.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC