Các số công báo
Số Công báo số 01 , năm 2008 ngày 10/01/2008
Ngày ban hành Trích yếu  
PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UBND TỈNH LÀO CAI
20/12/2007 Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy chế quản lý các hoạt động trong phạm vi Vườn quốc gia Hoàng Liên
17/12/2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Bắc Hà về việc Ban hành Quy định hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý sản xuất trên địa bàn huyện Bắc Hà.
11/12/2007 Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định danh mục hàng hoá, dịch vụ phải niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết
11/12/2007 Quyết định số 75/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai
05/12/2007 Quyết định số 74/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
23/11/2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Bắc Hà về việc Ban hành Quy chế quản lý việc cung cấp, xử lý và cập nhật thông tin lên chuyên trang điện tử (Website) huyện Bắc Hà.
16/11/2007 Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút cán bộ khoa học, kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao và nghệ nhân về làm việc tại Lào Cai.
15/11/2007 Quyết định số 503/2007/QĐ-UBND của UBND huyện Si Ma Cai về việc Ban hành chương trình hành động của UBND huyện Si Ma Cai về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.
PHẦN VĂN BẢN KHÁC