Nghị Quyết 11/2012/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 11/2012/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 12/07/2012
Trích yếu Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của UBND tỉnh phê chuẩn mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 12/07/2012
Công báo Công báo số 11