Chỉ thị 10/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 10/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 17/06/2011
Trích yếu Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/6/2011 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh
Người ký
Ngày hiệu lực 17/06/2011
Công báo Công báo số 09