Chỉ thị 08/CT-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 08/CT-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 14/06/2011
Trích yếu Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 14/6/2011 của UBND tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 14/06/2011
Công báo Công báo số 09