Nghị Quyết 25/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 25/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/12/2008
Trích yếu Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng biên chế sự nghiệp và thông qua tổng biên chế hành chính tỉnh Lào Cai năm 2009
Người ký
Ngày hiệu lực 15/12/2008
Công báo Công báo số 02