Quyết Định 23/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 23/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 25/06/2008
Trích yếu Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 08/8/2007 của UBND tỉnh Lào Cai về ban hành lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 25/06/2008
Công báo Công báo số 11