Quyết Định 26/2008/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 26/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 30/06/2008
Trích yếu Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Lào Cai.
Người ký
Ngày hiệu lực 30/06/2008
Công báo Công báo số 11