Nghị Quyết 06/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 06/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 20/07/2007
Trích yếu Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc Phê chuẩn một số nội dung không thuộc thẩm quyền ban hành tại Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND ngày 25/12/2006 của HĐND thành phố.
Người ký
Ngày hiệu lực 20/07/2007
Công báo Công báo số 10