Quyết Định 85/2006/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 85/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 06/12/2010
Trích yếu Quyết định số 85/2006/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc công bố hết hiệu lực của Quyết định số 258/2001/ QĐ- UB ngày 13/8/2001 về việc huy động lao động công ích hàng năm trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 06/12/2010
Công báo Công báo số 02