Quyết Định 12/2022/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 12/2022/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 21/03/2022
Trích yếu Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh Lào Cai
Người ký Trịnh Xuân Trường
Ngày hiệu lực 15/04/2022
Công báo Công báo số 6