Quyết Định 134/2016/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 134/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 20/12/2016
Trích yếu Quyết định số 134/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
Người ký
Ngày hiệu lực 20/12/2016
Công báo Công báo số 04