Nghị Quyết 51/2016/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 51/2016/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 29/07/2016
Trích yếu Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ kinh phí thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao trên địa bàn thành phố Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020
Người ký
Ngày hiệu lực 29/07/2016
Công báo Công báo số 12