Quyết Định 02/2016/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 02/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 15/01/2016
Trích yếu Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị trên điạ bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 15/01/2016
Công báo Công báo số 02