Quyết Định 48/2013/QĐ-UBND
Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết Định
Số, ký hiệu 48/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành UBND Tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 06/12/2013
Trích yếu Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Người ký
Ngày hiệu lực 06/12/2013
Công báo Công báo số 13