Nghị Quyết 10/2007/NQ-HĐND
Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị Quyết
Số, ký hiệu 10/2007/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh Lào Cai
Ngày ban hành 20/12/2007
Trích yếu Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của HĐND huyện Bắc Hà về việc Thông qua chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2008.
Người ký
Ngày hiệu lực 20/12/2007
Công báo Công báo số 05