Thứ tư, 29/1/2020

NĂM 2016 >Công báo số 15
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
19/9/2016

Số 15                                                        Ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Quyết định số 97/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020

2
20/9/2016

Quyết định số 98/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Lào Cai

21
8/11/2016

Quyết định số 99/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai

34
30/8/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT

Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bát Xát, nhiệm kỳ 2016 - 2021

56
26/8/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI

Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đội Kiểm tra trật tự đô thị thành phố Lào Cai

71
1/9/2016

Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2016 - 2021

80
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online