Chủ nhật, 26/1/2020

NĂM 2015 >Công báo số 11
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
2/12/2015

Số 11

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Quyết định số 53/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai

3
8/12/2015

Quyết định số 54/2015QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

33
8/12/2015

Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai

44
9/12/2015

Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Lào Cai

53
10/12/2015

Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, khai thác sử dụng và bảo trì Mạng thông tin tỉnh Lào Cai 

65
11/12/2015

Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số Điều của bản Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp trưởng, phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai (Ban hành kèm theo Quyết định số 70/2013/QĐ- UBND ngày 30 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Lào Cai)

73
18/12/2015

Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lào Cai

75
18/12/2015

Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai

87
30/10/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 

Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Lào Cai

97
30/10/2015

Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác Thi đua, khen thưởng; kỷ lục và hoạt động sáng kiến trên địa bàn thành phố Lào Cai

130
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online