Thứ tư, 22/1/2020

Năm 2013 >Công báo số 13 (27/12/2013)
Số / Ký hiệu(nhập gần đúng):  
Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang
13/12/2013

Số 13

MỤC LỤC

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 25/2010/NQ-HĐND ngày 17/12/2010 của HĐND tỉnh Lào Cai về thời kỳ ổn định ngân sách địa phương; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên; thời gian quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương

3
13/12/2013

Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích cao tại các cuộc thi quốc gia, khu vực, châu lục và thế giới trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; thể dục, thể thao; khoa học công nghệ và kỹ thuật; văn học - nghệ thuật 

29
13/12/2013

Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về một số mức chi đảm bảo cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính 

37
13/12/2013

Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách thu hút và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực  

39
13/12/2013

Nghị quyết số 31/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh v chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014 - 2020

45
13/12/2013

Nghị quyết số 32/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lào Cai 

48
13/12/2013

Nghị quyết số 33/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về định mức hoạt động và một số mức chi đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động và đội nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện 

54
13/12/2013

Nghị quyết số 34/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về mức chi thực hiện dự án hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xoá mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học đến năm  2015

58
13/12/2013

Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ tiền ăn, thuê cấp dưỡng nấu ăn cho học sinh dân tộc thiểu số học THPT ở tại trường phổ thông DTNT huyện; hỗ trợ giáo viên trực tiếp quản lý học sinh bán trú và tiền ăn cho học sinh bán trú; hỗ trợ học phẩm và sách giáo khoa cho trẻ em học lớp mẫu giáo 5 tuổi, học sinh phổ thông ở các xã khu vực III và các thôn đặc biệt khó khăn 

61
6/12/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai

64
12/12/2013

Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, hoạt động và cung cấp thông tin cho Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh Lào Cai

71
13/12/2013

PHẦN VĂN BẢN KHÁC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030 

82
13/12/2013

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc phê chuẩn tổng biên chế sự nghiệp năm 2014

105
13/12/2013

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của HĐND tỉnh phê chuẩn kết quả thoả thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh

107
13/12/2013

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về chương trình giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2014

110
13/12/2013

Nghị quyết số 38/NQ-HĐND của HĐND tỉnh v chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Lào Cai năm 2014 

112
Trang chủ |  Giới thiệu |  Tin tức sự kiện |  Liên hệ
VĂN PHÒNG UBND TỈNH LÀO CAI
Tel : +84 (020). 3846.848 - Fax: +84 (020). 3840. 006 - Địa chỉ : Đại Lộ Trần Hưng Đạo - Tp. Lào Cai
Thiết kế và phát triển bởi Trung tâm CNTT & VT Lào Cai.
Email: KSTTHC-unbd@laocai.gov.vn - Website: http://thutuchanhchinh.laocai.gov.vnTin hot online